ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ №№ 44327.25.65, 44327.26.17, 44327.275.55 И ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП-ПРЗ С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК“

петък, 13 май 2022 148


Споделете:

Свалете в PDF