Списък на общинските съветници, мандат 2019-2023 г.

петък, 08 ноември 2019 733