Заповед РД-07-83/10.05.2016 г. с която Областен управител връща за ново разглеждане Решение №92 от 21.04.2016 г. на ОбС


https://www.livechatalternative.com/