Клуб по бойни изкуства „Петромакс“ – клон Червен бряг, група Луковит