На  основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс        


Файлове:

Заповед № 588 - Заповед № 588

https://www.livechatalternative.com/