ЗАПОВЕД № 56/09.02.2021 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №9 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за На


https://www.livechatalternative.com/