Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Луковит през 2016 г.