МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВЕЖДА НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, СЧИТАНО ОТ 00:00 ЧАСА НА 21 МАРТ 2020 Г.

петък, 20 март 2020

https://www.livechatalternative.com/