СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТНОСНО ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВО МАРИНОВ ПЕЕВ

сряда, 12 януари 2022 64