СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТНОСНО ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕТ „ГУЧОВЕЦ – ТОШКО ИВАНОВ“

сряда, 05 януари 2022 116