Announcements


ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3070/09.12.2011г.:

петък, 17 май 2013 546

Община Луковит, дирекция "ТСУ", съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 417/08.12.2011 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-146/13.01.2012г.:

петък, 17 май 2013 512

 Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 11/12.01.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-239/25.01.2012г.:

петък, 17 май 2013 550

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 17/23.01.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-240/25.01.2012г.:

петък, 17 май 2013 578

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 18/23.01.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2495/17.10.2011г.:

вторник, 14 май 2013 638

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 328/13.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2678/28.10.2011г.:

вторник, 14 май 2013 550

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 349/27.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Проект за Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2679/28.10.2011г.:

вторник, 14 май 2013 545

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 350/27.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2680/28.10.2011г.:

вторник, 14 май 2013 530

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 351/27.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Проект за Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2855/18.11.2011г.:

вторник, 14 май 2013 574

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 386/15.11.2011 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение на  подробен  устройствен план - план за регулация за урегулиран поземлен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2856/18.11.2011г.:

вторник, 14 май 2013 602

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 393/17.11.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2428/10.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 543

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 319/10.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е одобрен подробен  устройствен план - план за регулация  и застрояване с който се урегулира…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2456/12.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 586

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 321/12.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация  за за урегулиран…