Announcements


ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5871/17.10.2013 ГОД.:

вторник, 29 октомври 2013 513

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 309 от протокол номер 28/02.10.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за …

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5872/17.10.2013 ГОД.:

вторник, 29 октомври 2013 516

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 310 от протокол номер 28/02.10.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за …

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5007/18.09.2013 ГОД.:

сряда, 18 септември 2013 500

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед  481/12.09.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплесен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-4121/19.07.2013 ГОД.:

петък, 13 септември 2013 513

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за урегулиран поземлен имот…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4453/06.08.2013ГОД.:

четвъртък, 29 август 2013 520

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 287 от протокол номер 25/24.07.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4516/12.08.2013ГОД.:

четвъртък, 29 август 2013 539

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед номер 426/12.08.2013г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4643/23.08.2013ГОД.:

четвъртък, 29 август 2013 530

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед номер 444/20.08.2013 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4094/18.07.2013г.

сряда, 28 август 2013 579

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед номер  376/17.07.2013г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4120/19.07.2013г.

сряда, 28 август 2013 498

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер  271 от протокол номер 24/26.06.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3245/17.06.2013ГОД.:

вторник, 27 август 2013 549

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 264 от протокол номер 23/07.06.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3246/17.06.2013ГОД.:

вторник, 27 август 2013 513

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение н омер 263 от протокол номер 23/07.06.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на  Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3062/04.06.2013ГОД.:

неделя, 18 август 2013 502

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед номер 296/31.05.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на …