Announcements


ОБЯВЛЕНИЯ № 01-70/06.01.2014 год., 01-607/17.02.2014

вторник, 18 февруари 2014 371

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-70/06.01.2014 год.                  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6842/22.11.2013ГОД.

петък, 31 януари 2014 390

  На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулацияи застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-44/03.01.2014, 01-45/03.01.2014, 01-43/03.01.2014

вторник, 07 януари 2014 400

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-44/03.01.2014ГОД.                                На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6287, № 01-6288, № 01-6289

петък, 01 ноември 2013 399

  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-6287/01.11.2013ГОД.   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 565/31.10.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5871/17.10.2013 ГОД.:

вторник, 29 октомври 2013 414

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 309 от протокол номер 28/02.10.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за …

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5872/17.10.2013 ГОД.:

вторник, 29 октомври 2013 415

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 310 от протокол номер 28/02.10.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за …

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5007/18.09.2013 ГОД.:

сряда, 18 септември 2013 396

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед  481/12.09.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплесен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-4121/19.07.2013 ГОД.:

петък, 13 септември 2013 408

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за урегулиран поземлен имот…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4453/06.08.2013ГОД.:

четвъртък, 29 август 2013 409

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 287 от протокол номер 25/24.07.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4516/12.08.2013ГОД.:

четвъртък, 29 август 2013 429

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед номер 426/12.08.2013г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4643/23.08.2013ГОД.:

четвъртък, 29 август 2013 432

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед номер 444/20.08.2013 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4094/18.07.2013г.

сряда, 28 август 2013 474

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със Заповед номер  376/17.07.2013г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…