Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 90+670 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 152

https://www.livechatalternative.com/