ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПОВЕД №1/03.06.2022 Г. НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1895 Г.“ С. ДЕРМАНЦИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1895 Г.“

понеделник, 06 юни 2022 106