ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ-ЛОВЕЧ, ОФИС – ОБЩИНА ЛУКОВИТ

понеделник, 24 юни 2013 560

Уведомява всички граждани, че Министерството на отбраната обявява свободни места за приемане на граждани за доброволния резерв на военнослужещи за Българската армия. Желаещите кандидати могат да получат най-точна информация за свободните места от Областния военен отдел-Ловеч и от офиса на отдела в Община Луковит. Обявата за свободните места се намира в Общинска администрация Луковит, ул. „Възраждане” 73, стая 31. Подаването на документите се извършва в Областен военен отдел-Ловеч до 27 септември 2012 г. Телефони за връзка: 068/603 973 – Областен военен отдел-Ловеч, 0887 215627 – офис Община Луковит.