Земеделски земи и гори


БАНКОВА СМЕТКА!
BG 88 UBBS 8002 8450 1040 10, BIC - UBBS BG SF, КОД ПЛАЩАНЕ 44 42 00

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, НАЕМ ЗЕМЯ

BG 56 UBBS 8002 3300 3544 10, BIC - UBBS BG SF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, БЕЛИ ПЕТНА

 

ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ!!!

Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Луковит
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ -  ГР. ЛОВЕЧ

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2018-2019 г.

 

 
Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2017-2018 г.

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2017/2018 г.

 

 
Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2017-2018 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2015/2016 г.

 
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2014/2015 г.
 
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2013/2014 г.
 
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2012/2013 г.

 

ГРАФИК За сключване на споразумения във връзка с чл.37 в от ЗСПЗЗ в Община Луковит за стопанската 2013-2014 г. 
15.08.2013 г. - с. Румянцево, с. Беленци и с.Дъбен
16.08.2013 г. - с.Карлуково и с.Петревене
19.08.2013 г. - с.Тодоричене
20.08.2013 г. - гр. Луковит
21.08.2013 г. - с. Торос и с. Пещерна
22.08.2013 г. - с. Дерманци 
23.08.2013 г. - с. Бежаново и с.Ъглен
Заседанията на комисията ще се провеждат в ОСЗ гр. Луковит от 10:00 часа за първо землище и от 14:00 часа за второ землище

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2012 / 2013г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2011 / 2012г.