Земеделски земи и гори


БАНКОВА СМЕТКА!
BG 88 UBBS 8002 8450 1040 10, BIC - UBBS BG SF, КОД ПЛАЩАНЕ 44 42 00

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, НАЕМ ЗЕМЯ

BG 56 UBBS 8002 3300 3544 10, BIC - UBBS BG SF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, БЕЛИ ПЕТНА

 

ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ!!!

 

СЪОБЩЕНИЕЗА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Луковит
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ -  ГР. ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА 2018/2019 ГОД.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2018-2019 г.

 

 
Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2017-2018 г.

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2017/2018 г.

 

 
Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2017-2018 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2015/2016 г.

 
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2014/2015 г.
 
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2013/2014 г.
 
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2012/2013 г.

 

ГРАФИК За сключване на споразумения във връзка с чл.37 в от ЗСПЗЗ в Община Луковит за стопанската 2013-2014 г. 
15.08.2013 г. - с. Румянцево, с. Беленци и с.Дъбен
16.08.2013 г. - с.Карлуково и с.Петревене
19.08.2013 г. - с.Тодоричене
20.08.2013 г. - гр. Луковит
21.08.2013 г. - с. Торос и с. Пещерна
22.08.2013 г. - с. Дерманци 
23.08.2013 г. - с. Бежаново и с.Ъглен
Заседанията на комисията ще се провеждат в ОСЗ гр. Луковит от 10:00 часа за първо землище и от 14:00 часа за второ землище

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2012 / 2013г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2011 / 2012г.