Земеделски земи и гори


БАНКОВА СМЕТКА!

BG 58 STSA 9300 8450 1038 00, BIC - STSABGSF, КОД ПЛАЩАНЕ 44 42 00

ДСК ЕАД, КЛОН ГР. ЛУКОВИТ, НАЕМ ЗЕМЯ

BG 58 STSA 9300 8450 1038 00, BIC - STSABGSF

ДСК ЕАД, КЛОН ГР. ЛУКОВИТ, БЕЛИ ПЕТНА

 

ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ!!!

Заповед по  чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Заповеди по чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 год.

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА  2023/2024 ГОД.

Заповед на основание чл.37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Торос

Заповеди на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение масивите на ползване на земеделски земи за 2022/2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ДО 31 ЮЛИ 2022 г.

Заповед №44/08.02.2022 г. за отмяна на заповед №14/14.01.2022 г. за пространствена изолация, с. Дерманци

Заповед №14/14.01.2022 г. за пространствена изолация, с.Дерманци

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37в, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА2021/2022 Г.

Заповед № РД-04-153/26.10.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие“ Ловеч

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2020/2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ДО 31 ЮЛИ 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕЗА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Луковит
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ -  ГР. ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37 , АЛ.4 ЗА СТОПАНСКА 2019/2020 ГОД.
ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА 2018/2019 ГОД.
ЗАПОВЕД №471/02.12.2019 ГОД. - Пътища
ЗАПОВЕД №408/05.12.2018 Г.
- Приложение към Заповед №408/05.12.2018 г.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2020-2021 г.

Опис по землища

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2018-2019 г.

Опис по землища

 

Обява чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗОбява чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Протокол за разпределение на свободни пасища, мери за стопанска 2017-2018 г.

Отдадени пасища към 30.06.2017 г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2020 ГОД.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2018 ГОД.

ГОДИШИЕН ПЛАН за ползване на дървесина за 2017г. съгл. решение № 183/28.10.2016г. на ОбС.

ГОДИШИЕН ПЛАН за ползване на дървесина за 2016г. съгл. решение № 74/31.03.2016г. на ОбС.

ОБЯВА за свободните имоти с НТП пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 г./2016 г.

ОБЯВА за заседание на 31.08.2016 г. на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Луковит
 

 

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2017-2018 г.

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2017/2018 г.

 

Обява чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗОбява чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Протокол за разпределение на свободни пасища, мери за стопанска 2017-2018 г.

Отдадени пасища към 30.06.2017 г.

ГОДИШИЕН ПЛАН за ползване на дървесина за 2017г. съгл. решение № 183/28.10.2016г. на ОбС.

ГОДИШИЕН ПЛАН за ползване на дървесина за 2016г. съгл. решение № 74/31.03.2016г. на ОбС.

ОБЯВА за свободните имоти с НТП пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 г./2016 г.

ОБЯВА за заседание на 31.08.2016 г. на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Луковит
 

 

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2017-2018 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2015/2016 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2014/2015 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2013/2014 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2012/2013 г.

 

ГРАФИК За сключване на споразумения във връзка с чл.37 в от ЗСПЗЗ в Община Луковит за стопанската 2013-2014 г. 
15.08.2013 г. - с. Румянцево, с. Беленци и с.Дъбен
16.08.2013 г. - с.Карлуково и с.Петревене
19.08.2013 г. - с.Тодоричене
20.08.2013 г. - гр. Луковит
21.08.2013 г. - с. Торос и с. Пещерна
22.08.2013 г. - с. Дерманци 
23.08.2013 г. - с. Бежаново и с.Ъглен
Заседанията на комисията ще се провеждат в ОСЗ гр. Луковит от 10:00 часа за първо землище и от 14:00 часа за второ землище

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2012 / 2013г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2011 / 2012г.

https://www.livechatalternative.com/