Защитено жилище


Защитено жилище за лица с физически увреждания гр. Луковит

Социалната услуга „Защитено жилище” е разкрита в Община Луковит през 2009г. при изпълнението на общински проект „Защитено жилище за младежи с физически увреждания в гр. Луковит”. Проектът е реализиран по Програма ФАР 2006 – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма BG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” (фаза 3).

В Защитеното жилище живеят 10 младежи и девойки на възраст от 21 до 30 години. За тях полагат грижи двама социални работници, управител, трудотерапевт, медицинска сестра и санитар.

Целите на социалната услуга са създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита  и социална интеграция на младежи с физически увреждания, постигане на социално включване чрез създаване на умения и навици, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в среда близка до семейната.   

 

Управител – Величка Цекова

Луковит 5770
ул. „Воденичарска” 2А
тел.: 0697 53492
e-mail: [email protected]


https://www.livechatalternative.com/