Защита при бедствия


Годишен план за изпълнение на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит - 2024 г. /публикувано на 31.01.2024 г./

Протокол от проиграване на Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал "Полихим-СС" ЕООД

Заповед №571/20.11.2023 г. за провеждане на тренировка на 07.12.2023 г. относно проиграване на Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал "Полихим-СС" ЕООД

Открит обществен достъп до Проект на Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал "Полихим-СС" ЕООД

Правила за устройството и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Луковит /публикувано на 03.05.2023 г./

Начини на поведение и действие при бедствие и прилагане на необходимите защитни мерки

Годишен план за изпълнение на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит - 2023 г. /публикувано на 01.02.2023 г./

Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит за периода 2022-2025 г. /публикувано на 05.12.2022 г./

Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит за периода 2022-2025 г. /публикувано на 16.08.2022 г./

Информация за планираните мерки за безопасност - "Полихим-СС" ЕООД

Вътрешен авариен план - "Полихим-СС" ЕООД

План за защита при бедствия, възникнали на територията на община Луковит

https://www.livechatalternative.com/