Заповед номер 303 / гр. Луковит 30.09.2011г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и Решение номер 37/28.07.2011 г. на ЦИК във връзка с произвеждане избори за общински съветници и кметове и президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011г.
 З А Б Р А Н Я В А М :
1. Продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Луковит от 24:00 часа на 22.10.2011 г. до 06:00 часа на 24.10.2011 г.
2. Длъжностните лица по гражданско състояние да уведомят за забраната – лицата желаещи да сключат граждански брак на датата на изборите.
3. Провеждане на масови прояви в изборния ден, които биха могли да доведат до нарушаване на обществения ред и създаване на конфликтни ситуации.
Препис от настоящата заповед да бъде изпратена на Кметовете на населени места, началник РУП гр. Луковит, да бъде огласена по местния радиовъзел и поставена на информационното табло на Общината.
 Контрол по спазване на забраната възлагам секретаря на Общината и на Началник РПУ – Луковит.

https://www.livechatalternative.com/