Заповед № 452, гр. Луковит, 15.12.2012 г.


 

 На  основание чл.44, ал.2 от Закона за метното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл.54, ал.1 и 4 от Избирателния кодекс
О Б Я В Я В А М:
  избирателните списъци за произвеждане на Национален референдум на 27.01.2012 г. в Община Луковит на интернет страницата www.lukovit.com на Общината и на местата в районите на съответните секции , както следва:

Секция номер - Населено място - Място за гласуване - Място за обявяване
111900001 - Луковит - НЧ„Съзнание” - Бивш универсален магазин , ул.”Възраждане” номер 75
111900002 - Луковит - НЧ„Съзнание” - Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” номер 75
111900003 - Луковит - ЦДГномер 3”Червена шапчица” - Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” номер 75
111900004 - Луковит - ЦДГномер 3”Червена шапчица” - Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” номер 75
111900005 - Луковит - Бюро по труда - Магазин на РПК, ул.”Възраждане” номер  51
111900006 - Луковит - НУ”инж.Вълков” - Защитено жилище, ул.”Воденичарска” номер 2А
111900007 - Луковит - НУ”инж.Вълков” - Магазин на РПК”Елешник”, ул.Св.Св.Кирил и Методий” номер 31А
111900008 - Луковит - Кв.”Изток”, ул.Момина сълза” номер 20 - Бивш магазин на РПК в кв.”Изток”, ул.”Момина сълза” номер 20
111900009 - Луковит - ЦДГномер 3”Червена шапчица” - Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” номер 75
111900010 - Луковит - Кв.”Изток”, ул.Момина сълза” номер 20 - Бивш магазин на РПК в кв.”Изток”, ул.”Момина сълза” номер 20
111900011 - Карлуково - Читалище „Дико Илиев” - Читалище „Дико Илиев” ул.”Иван Ангелов” номер 1
111900012 - Беленци - Ритуална зала в Кметството - Кметството, Ритуална зала - ул.”Главна номер 25
111900013 - Румянцево - ОУ”Христо Ботев” - Магазин на РПК Ул.”Централнаномер 12
111900014 - Петревене - Народно Читалище - Магазин РПК, ул. “Хан Аспарух” номер 16
111900015 - Тодоричене - Кметството-Клуб на инвалида - До автобусна спирка на ул. “П. Р. Славейков” номер 14
111900016 - Дъбен - Кметството - Магазин РПК, ул. “С. Румянцев” номер 2
111900017 - Пещерна - Кметството - Магазин РПК, ул. “”Витска долина” номер 16
111900018 - Торос - Кметството - Сграда РПК, ул. “Лозарска” номер 2
111900019 - Торос - Кметството - Читалище “Борба”, пл. “Възраждане” номер 1
111900020 - Дерманци - ОУ “ Н. Рилски” - Читалище “Хр. Ботев”, ул. “В. Левски” номер 70
111900021 - Дерманци - ОУ “ Н. Рилски” - Читалище “Хр. Ботев”, ул. “В. Левски” номер 70
111900022 - Дерманци - ОУ “ Н. Рилски” - Читалище “Хр. Ботев”, ул. “В. Левски” номер 70
111900023 - Ъглен - Читалище, I ет. - Бивша сладкарница -ул. “Освобождение” номер 18
111900024 - Бежаново - НУ “Хр. Ботев” - Магазин на ПК “Сеяч”, ул. “Димитър Дянков” номер 1
111900025 - Бежаново - ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”/закрито/ - Строителен магазин на ПК “Сеяч”, ул. “Вит” номер 22
Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.
Копие от заповедта да се изпрати на Районна избиратена комисия.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева - Секретар на Община Луковит. 

 

https://www.livechatalternative.com/