ЗАПОВЕД №249/03.06.2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПИЛИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА 2022 Г.


Във връзка със Заповед №РД-04-102/01.06.2022 г. на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч за настъпването на пожароопасен сезон от 1 юни до 30 октомври 2022 г. във всички земеделски територии на област Ловеч, кметът на Община Луковит издаде Заповед №249/03.06.2022 г. за провеждане на организационни и технически мероприятия по кметства.