Заповед № 17, гр. Луковит 09.01. 2013 г.


На основание чл.44, ал.2, чл. 73, чл. 175, чл.190, ал.2, чл.203, чл.204 от Изборния кодекс и Решение номер 56-НР/30.11.2012 г. на ЦИК, във връзка с произвеждане на Национален референдум на 27.01.2013 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
Определям избирателни секции за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението на територията на Община Луковит, както следва :
За гр. Луковит
Избирателна секция  номер  001 - НЧ „Съзнание”, ул. „Сан Стефано” номер 2;
Избирателна секция  номер  002 - НЧ „Съзнание”, ул. „Сан Стефано” номер 2;
За с. Торос
Избирателна секция  номер 018 – Кметството, ет.1, пл. „Възраждане” номер 1;
За с. Бежаново
Избирателна секция  номер 025 – ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Вит” номер 22.
 Пред избирателните секции да се поставят табели и други обозначителни знаци, на които да се отбелязва и допълнителното им предназначение. Табелите и обозначителните знаци да се поставят на видно място и задължително на входа на сградата.
Анка Павлова Антонова – гл. експерт ОА, да отговаря за приемане на заявки и транспортиране в изборния ден, на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението от всички населени места на територията на Общината. 
Кметовете на кметства в с. Торос и с. Бежаново да осигурят достъно място за паркиране на автомобилите. 
Настоящата заповед да се оповести публично и копие от нея да се изпрати на РИК Ловеч.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам Секретаря на Община Луковит. 

https://www.livechatalternative.com/