УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №81/21.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО АВТОМАТИЗИРАНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА Г-ЖА ПАВЛИНА АСПАРУХОВА И Г-Н МЮСАМЕДИН МУСТАФОВ


До
Г-н Мюсамедин ********* Мустафов
Г-жа Павлина ******* Аспарухова
Лично и като законни представители на
Ерос *********
ул. “*******************“ № 27
гр. Луковит

 

Уважаеми  г-н Мустафов,

Уважаема г-жо Аспарухова,

 

Уведомявам Ви, че съгласно Заповед № 81/21.02.2023 г.  на кмета на Община Луковит ще бъде извършено автоматизирано заличаване на адресната Ви регистрация по настоящ адрес в гр. Луковит, ул. “Възраждане“ № 89, вх. А, ет. 2, ап. 4, както и адресната регистрация по постоянен адрес в гр. Луковит, ул. “Възраждане“ № 89, вх. А, ет. 2, ап. 4 на г-жа Аспарухова.    

С оглед разпоредбата на чл. 99б, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация лицето, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

 

 

С уважение, 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

 

https://www.livechatalternative.com/