УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ПАНКО ПАВЛОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ


До
Г-н Панко ******* Павлов
ул. “**** **** ********“ № 15
с. Рупци
общ. Червен бряг
обл. Плевен

 

Относно: Заличаване на адресна регистрация

 

Уважаеми  г-н Панов,

Във връзка с постъпила молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2А, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №320/23.06.2023 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес.

Съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация е необходимо да заявите нов постоянен и настоящ адрес и да предприемете действия за подмяна на личните Ви документи.

 

С уважение,  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване
на кмета на Община Луковит
съгл. Заповед №3/03.01.2020 г.

 

https://www.livechatalternative.com/