УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ГАТО ГАТОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ


До
Г-н Гато ****** Гатов
ул. “*******“ № 4
гр. Ябланица

 

        

ОТНОСНО: Заличаване на адресна регистрация

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГАТОВ,

Във връзка с постъпила молба вх. № 02-1854/09.05.2023 г. от  собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. “Петър Берон“ № 19, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед № 239/18.05.2023 г.  на  кмета на Община Луковит е заличена адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес.

Съгласно изискванията на Закона за гражданска регистрация е необходимо да заявите нов постоянен и настоящ адрес и предприемете действия за подмяна на личните Ви документи.

           

 

С уважение,

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

 

https://www.livechatalternative.com/