УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ДЕСИСЛАВ ДАНОВ КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА, ДАКО ВАЛЕНТИНОВ И ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ


До
Г-н Десислав ********** Данов
Като законен представител на
Валя *********** Валентинова
Дако ********** Валентинов
Георги ********** Валентинов

 
ул. “*****“ № 33
с. Попица
общ. Бяла Слатина

Уважаеми  г-н Данов,

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №426/30.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на децата Ви.
Съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация е необходимо да заявите нов постоянен и настоящ адрес на децата си.


С уважение,  

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

 

https://www.livechatalternative.com/