Заповеди


ЗАПОВЕД №587 ОТ 29.10.2021 Г. ОТНОСНО ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2022 Г.

петък, 29 октомври 2021 891

Видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Луковит, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2022 година в зоните съобразно определени…

ЗАПОВЕД №532 ОТ 16.10.2020 Г. ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

петък, 16 октомври 2020 1552

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.1, т. 11 и т. 12 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

ЗАПОВЕД №528 ОТ 13.10.2020 Г. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 13 октомври 2020 629

ЗАПОВЕД № 528/13.10. 2020 г.   На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданска регистрация и във връзка с подадена молба вх. № 02-4919/12.10.2020  г.

ЗАПОВЕД №507 ОТ 01.10.2020 Г. ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

четвъртък, 01 октомври 2020 699

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.1, т.11 и т.12 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 за функциониране…

ЗАПОВЕД №495 ОТ 29.09.2020 Г. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 29 септември 2020 617

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал.2 от Закона за гражданска регистрация и във връзка с подадена молба вх. № 02-4618/28.09.2020  г.

https://www.livechatalternative.com/