Заповеди


Заповед №380, гр. Луковит 18.10.2017г.

сряда, 18 октомври 2017 1372

Заповед №373, гр. Луковит 11.10.2017г.

сряда, 11 октомври 2017 1146

Заповед № 342, гр. Луковит 08.09.2017г.

петък, 08 септември 2017 1201

Заповед № 336, гр. Луковит 01.09.2017г.

петък, 01 септември 2017 1102

Заповед № 425, гр. Луковит, 23.11.2012 г.

понеделник, 05 август 2013 1081

за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, &2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПУГДВМС,  чл.71, ал.2 и 3 от Изборния кодек, чл. 72  r и чл.176 от  Изборния кодекс, Решение номер…

Заповед № 452, гр. Луковит, 15.12.2012 г.

понеделник, 15 юли 2013 1192

   На  основание чл.44, ал.2 от Закона за метното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл.54, ал.1 и 4 от Избирателния…

Заповед № 456 гр. Луковит, 18.12.2012 г.

понеделник, 15 юли 2013 1109

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 3 и § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл. 134, ал. 3 от Изборен Кодекс и Решение ¹78-НР/11.12.2012г. на ЦИК за условията…

Заповед № 457 гр. Луковит, 18.12.2012 г.

понеделник, 15 юли 2013 991

  На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 и §2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл.133 от ИК и Решение ¹ 78-НР/11.12.2012г. на ЦИК за условията и реда за провеждане…

https://www.livechatalternative.com/