Заповеди


ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

сряда, 23 август 2023 167

На  основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-3340/21.08.2023 г.

ЗАПОВЕД №394/14.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

сряда, 16 август 2023 285

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти,…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-ЖА МАРИЯНА МАРИНОВА И Г-Н СТЕФАН МАРИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 03 юли 2023 213

Уважаема г-жо Павлова, Уважаеми  г-н Маринов, Във връзка с постъпила молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2А, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №320/23.06.2023…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ПАНКО ПАВЛОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 03 юли 2023 191

Уважаеми  г-н Панов, Във връзка с постъпила молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2А, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №320/23.06.2023 г. на кмета на Община…

ЗАПОВЕД №320/23.06.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

петък, 23 юни 2023 232

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ПАНКО ПАВЛОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №308/16.06.2023 Г.

петък, 16 юни 2023 220

Уважаеми г-н Павлов,   Във връзка с молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2а, Ви уведомявам, че с моя Заповед №308/16.05.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ТОДОРА ПАВЛОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №308/16.06.2023 Г.

петък, 16 юни 2023 193

Уважаема г-жо Павлова,   Във връзка с молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2а, Ви уведомявам, че с моя Заповед №308/16.05.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-ЖА МАРИЯНА МАРИНОВА И Г-Н СТЕФАН МАРИНОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №308/16.06.2023 Г.

петък, 16 юни 2023 157

Уважаема г-жо Маринова, Уважаеми г-н Маринов,   Във връзка с молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2а, Ви уведомявам, че с моя Заповед №308/16.05.2023 г. е назначена комисия по…

ЗАПОВЕД №308/16.06.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

петък, 16 юни 2023 176

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г.

НАСТЪПИ ЕТАП „ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ“ НА ЖИТНИТЕ МАСИВИ, СЕЗОНЪТ Е ПОЖАРООПАСЕН

вторник, 06 юни 2023 201

Със Заповед № 292/06.06.2023 г. кметът на Община Луковит обяви настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури. Фазата е определена от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч с писмо с Изх.№ РД-12-02-736…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ГАТО ГАТОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 01 юни 2023 202

ОТНОСНО: Заличаване на адресна регистрация   УВАЖАЕМИ Г-Н ГАТОВ, Във връзка с постъпила молба вх. № 02-1854/09.05.2023 г. от  собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. “Петър Берон“ № 19, Общинска администрация Ви уведомява,…

ЗАПОВЕД №239/18.05.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

четвъртък, 18 май 2023 182

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

https://www.livechatalternative.com/