Заповеди


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ГЕОРГИ ТОДОРОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №23/18.01.2024 Г.

четвъртък, 18 януари 2024 99

Във връзка със заявление Вх. №02-178/16.01.2024 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Княз Борис I“ №109, Ви уведомявам, че с моя Заповед №23/18.01.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация…

ЗАПОВЕД №23/18.01.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

четвъртък, 18 януари 2024 93

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление Вх. №02-178/16.01.2024 г.

ЗАПОВЕД №573/22.11.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

сряда, 22 ноември 2023 133

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-Н МАРИЯН ИВАНОВ, Г-ЖА ГАЛИНА РАДОЕВА, ЛИЧНО И КАТО ЗАКОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА САМИР ИВАНОВ, ТОНИ ИВАНОВ, ТАНЯ ИВАНОВА, АНЕЛИЯ ИВАНОВА, ГАЛИН ИВАНОВ И МАТЕЙ ИВАНОВ, ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ

сряда, 15 ноември 2023 115

Във връзка със заявление Вх. №02-4628/13.11.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Лозарска“ №31, Ви уведомявам, че с моя Заповед №563/15.11.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация…

ЗАПОВЕД №563/15.11.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

сряда, 15 ноември 2023 116

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление Вх. №02-4628/13.11.2023 г.

ЗАПОВЕД №513/24.10.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 24 октомври 2023 127

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 – 3 и чл. 92, ал. 10 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с писмо с наш Вх. №ЕО-Д02-806/23.10.2023 г. от Областен управител Ловеч

ЗАПОВЕД №507/19.10.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 19 октомври 2023 142

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1-3 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация и във връзка с писмо ИР-17-125/2/19.10.2023 г. на Областен Управител Ловеч

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ДЕСИСЛАВ ДАНОВ КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА, ДАКО ВАЛЕНТИНОВ И ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 07 септември 2023 219

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №426/30.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресна…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ВИОЛИНА ИВАНОВА ЛИЧНО КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА, ДАКО ВАЛЕНТИНОВ И ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 07 септември 2023 168

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №426/30.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е заличена Вашата…

ЗАПОВЕД №426/30.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

сряда, 30 август 2023 172

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ДЕСИСЛАВ ДАНОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г.

сряда, 23 август 2023 222

Уважаеми  г-н Данов,   Във връзка със заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Ви уведомявам, че с моя Заповед №402/23.08.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ВИОЛИНА ИВАНОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г.

сряда, 23 август 2023 157

Във връзка със заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Ви уведомявам, че с моя Заповед №402/23.08.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация…

https://www.livechatalternative.com/