Заповеди


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-Н МЮСАМЕДИН МУСТАФОВ И Г-ЖА ПАВЛИНА АСПАРУХОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №68/14.02.2023 Г.

вторник, 14 февруари 2023 76

В Община Луковит е постъпила молба с Вх.№02-637/13.02.2023 г. с искане за заличаване на адресните Ви регистрации, както следва:

ЗАПОВЕД №68/14.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 14 февруари 2023 74

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с писмо с Вх. №02-284/20.01.2023 г. на началник на отдел РУТОС при Община Луковит и подадена молба с Вх. №02-637/13.02.2023 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №13/05.01.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО АВТОМАТИЗИРАНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ЛИДИЯ СИМОВА

сряда, 11 януари 2023 95

Уважаема  г-жо Симова,   Уведомявам Ви, че съгласно Заповед № 13/05.01.2023 г.  на кмета на Община Луковит ще бъде извършено автоматизирано заличаване на адресните Ви регистрации по постоянен и настоящ адрес в гр. Луковит,…

ЗАПОВЕД №13/05.01.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕ

четвъртък, 05 януари 2023 117

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

ЗАПОВЕД №504 ОТ 31.10.2022 Г. ОТНОСНО ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2023 Г.

събота, 31 декември 2022 332

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

ЗАПОВЕД №596/30.12.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

петък, 30 декември 2022 88

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-5571/29.12.2022 г.  

ЗАПОВЕД №474/19.10.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

четвъртък, 20 октомври 2022 123

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

ЗАПОВЕД №456/12.10.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

сряда, 12 октомври 2022 114

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-4356/10.10.2022 г.  

ЗАПОВЕД №370/23.08.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

сряда, 24 август 2022 160

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

ЗАПОВЕД №360/17.08.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

сряда, 17 август 2022 133

На  основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-3483/15.08.2022 г.  

ЗАПОВЕД №249/03.06.2022 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПИЛИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА 2022 Г.

петък, 03 юни 2022 314

Във връзка със Заповед №РД-04-102/01.06.2022 г. на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч за настъпването на пожароопасен сезон от 1 юни до 30 октомври 2022 г. във всички земеделски територии на област Ловеч, кметът на Община…

ЗАПОВЕД №158/20.04.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦЕ

сряда, 20 април 2022 217

На  основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г.…

https://www.livechatalternative.com/