Заповеди


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н МИДИЯН МАРТИНОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 63

Във връзка със заявление Вх. №02-1166/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Георги Сава Раковски“ №35, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ОКТАЙ ИЛИЕВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 73

Във връзка със заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. „Хаджи Димитър“ №9, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА МИХАЕЛА ИЛИЕВА ЛИЧНО И КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АЛБЕРТО ГЕОРГИЕВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 57

Във връзка със заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. „Хаджи Димитър“ №9, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА НАДЯ ДИМИТРОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 49

Във връзка със заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. „Хаджи Димитър“ №9, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н РОСЕН ИЛИЕВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 65

Във връзка със заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. „Хаджи Димитър“ №9, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО проверка от комисия за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

сряда, 27 март 2024 53

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадени заявления Вх.№02-1166/25.03.2024 г., Вх.№02-1167/25.03.2024…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ЛЮБЕН КОЦЕВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №125/11.03.2024 Г.

понеделник, 11 март 2024 84

Във връзка със заявление Вх. №02-919/07.03.2024 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №80, Ви уведомявам, че с моя Заповед №125/11.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

ЗАПОВЕД №125/11.03.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

понеделник, 11 март 2024 61

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление Вх.№02-919/07.03.2024 г.

ЗАПОВЕД №66/01.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ОТМЯНА НА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ПОРАДИ НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

четвъртък, 01 февруари 2024 93

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № 60/30.01.2024 г. 

ЗАПОВЕД №60/30.01.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

вторник, 30 януари 2024 95

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление Вх.№02-365/29.01.2024 г.

ЗАПОВЕД №33/24.01.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦE

сряда, 24 януари 2024 96

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

ЗАПОВЕД №24/18.01.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛОШЕНАТА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ

петък, 19 януари 2024 109

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 8, ал. 9, ал. 10, чл. 130 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, съгласно писмо с Изх. № 2886/11.12.2013 г. на И.Ф. Директора на ОДБХ-Ловеч, Заповед РД11-2879/06.12.20203 г. на изпълнителен…

https://www.livechatalternative.com/