Заповеди


ЗАПОВЕД №507 ОТ 01.10.2020 Г. ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

четвъртък, 01 октомври 2020 350

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.1, т.11 и т.12 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 за функциониране…

ЗАПОВЕД №495 ОТ 29.09.2020 Г. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 29 септември 2020 327

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал.2 от Закона за гражданска регистрация и във връзка с подадена молба вх. № 02-4618/28.09.2020  г.

Заповед №380, гр. Луковит 18.10.2017г.

сряда, 18 октомври 2017 1135