Заповеди


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-ЖА МАРИЯНА МАРИНОВА И Г-Н СТЕФАН МАРИНОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №308/16.06.2023 Г.

петък, 16 юни 2023 40

Уважаема г-жо Маринова, Уважаеми г-н Маринов,   Във връзка с молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2а, Ви уведомявам, че с моя Заповед №308/16.05.2023 г. е назначена комисия по…

ЗАПОВЕД №308/16.06.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

петък, 16 юни 2023 45

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г.

НАСТЪПИ ЕТАП „ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ“ НА ЖИТНИТЕ МАСИВИ, СЕЗОНЪТ Е ПОЖАРООПАСЕН

вторник, 06 юни 2023 61

Със Заповед № 292/06.06.2023 г. кметът на Община Луковит обяви настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури. Фазата е определена от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч с писмо с Изх.№ РД-12-02-736…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ГАТО ГАТОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 01 юни 2023 75

ОТНОСНО: Заличаване на адресна регистрация   УВАЖАЕМИ Г-Н ГАТОВ, Във връзка с постъпила молба вх. № 02-1854/09.05.2023 г. от  собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. “Петър Берон“ № 19, Общинска администрация Ви уведомява,…

ЗАПОВЕД №239/18.05.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

четвъртък, 18 май 2023 64

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-Н БОРИС БОРИСОВ, Г-Н ПЕТКО ПЕТКОВ, Г-ЖА ПЕНКА ПАНОВА, Г-ЖА ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА И Г-ЖА РОСИЦА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №231/1

четвъртък, 11 май 2023 68

Уважаеми/а г-н/г-жо, Във връзка с молба Вх. №02-1854/09.05.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Петър Берон“ №19, Ви уведомявам, че с моя Заповед №231/11.05.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ГАТО ГАТОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №231/11.05.2023 Г.

четвъртък, 11 май 2023 59

Уважаеми г-н Гатов, Във връзка с молба Вх. №02-1854/09.05.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Петър Берон“ №19, Ви уведомявам, че с моя Заповед №231/11.05.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

ЗАПОВЕД №231/11.05.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

четвъртък, 11 май 2023 126

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-1854/09.05.2023 г.

ЗАПОВЕД №190/26.04.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

четвъртък, 27 април 2023 77

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 3, ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №81/21.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО АВТОМАТИЗИРАНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА Г-ЖА ПАВЛИНА АСПАРУХОВА И Г-Н МЮСАМЕДИН МУСТАФОВ

четвъртък, 23 февруари 2023 97

Уведомявам Ви, че съгласно Заповед № 81/21.02.2023 г.  на кмета на Община Луковит ще бъде извършено автоматизирано заличаване на адресната Ви регистрация по настоящ адрес в гр. Луковит, ул. “Възраждане“ № 89, вх. А, ет. 2,…

ЗАПОВЕД №81/21.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

вторник, 21 февруари 2023 115

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ИРЕНА АТАНАСОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №68/14.02.2023 Г.

вторник, 14 февруари 2023 93

Във връзка с писмо на началник на отдел РУТОС при Община Луковит, с което ни сезира, че договорът за наем на общинско жилище с баща Ви Огнян ******* Николов е прекратен, считано от 01.10.2011 г. и ни моли да бъде заличена адресната…

https://www.livechatalternative.com/