Заповеди


НАСТЪПИ ЕТАП „ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ“ НА ЖИТНИТЕ МАСИВИ, СЕЗОНЪТ Е ПОЖАРООПАСЕН ОТ 1 ЮНИ ДО 31 ОКТОМВРИ

понеделник, 03 юни 2024 51

Със Заповед № 342/03.06.2024 г. кметът на Община Луковит обяви настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури. Фазата е определена от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч с писмо с Изх.№ РД-12-02-903…

СЪС ЗАПОВЕД №344/03.06.2024 Г. СЕ ЗАБРАНЯВА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

понеделник, 03 юни 2024 37

Община Луковит уведомява гражданите, че съгласно Заповед №344 от 03.06.2024 г. се забранява къпането и плуването в реките Златна Панега, Искър, Вит, Каменица, язовир Синдиката и другите водоеми на територията на общината, поради…

СЪС ЗАПОВЕД №343/03.06.2024 Г. СЕ ЗАБРАНЯВА БРАНЕТО НА ЛИПОВ ЦВЯТ БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛНО

понеделник, 03 юни 2024 38

Община Луковит уведомява гражданите, че съгласно Заповед №343 от 03.06.2026 г. се  забранява брането на липов цвят без издадено актуално разрешително на територията на общината.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н МИДИЯН МАРТИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 77

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1166/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. “**********“ № 35, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н РОСЕН ИЛИЕВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 73

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ИВЕЛИН ИЛИЕВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 83

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ОКТАЙ ИЛИЕВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 91

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА НАДЯ ДИМИТРОВА ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 73

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА МИХАЕЛА ИЛИЕВА ЛИЧНО И КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АЛБЕРТО ГЕОРГИЕВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 69

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресна…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 82

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1168/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 16, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

ЗАПОВЕД №198/03.04.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

четвъртък, 04 април 2024 104

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 82

Във връзка със заявление Вх. №02-1168/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. „Христо Чернопеев“ №16, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

https://www.livechatalternative.com/