Заповеди


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ГАТО ГАТОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 01 юни 2023 23

ОТНОСНО: Заличаване на адресна регистрация   УВАЖАЕМИ Г-Н ГАТОВ, Във връзка с постъпила молба вх. № 02-1854/09.05.2023 г. от  собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. “Петър Берон“ № 19, Общинска администрация Ви уведомява,…

ЗАПОВЕД №239/18.05.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

четвъртък, 18 май 2023 19

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-Н БОРИС БОРИСОВ, Г-Н ПЕТКО ПЕТКОВ, Г-ЖА ПЕНКА ПАНОВА, Г-ЖА ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА И Г-ЖА РОСИЦА ПЕТКОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №231/1

четвъртък, 11 май 2023 27

Уважаеми/а г-н/г-жо, Във връзка с молба Вх. №02-1854/09.05.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Петър Берон“ №19, Ви уведомявам, че с моя Заповед №231/11.05.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ГАТО ГАТОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №231/11.05.2023 Г.

четвъртък, 11 май 2023 20

Уважаеми г-н Гатов, Във връзка с молба Вх. №02-1854/09.05.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Петър Берон“ №19, Ви уведомявам, че с моя Заповед №231/11.05.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

ЗАПОВЕД №231/11.05.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

четвъртък, 11 май 2023 22

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-1854/09.05.2023 г.

ЗАПОВЕД №190/26.04.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

четвъртък, 27 април 2023 30

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 3, ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №81/21.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО АВТОМАТИЗИРАНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА Г-ЖА ПАВЛИНА АСПАРУХОВА И Г-Н МЮСАМЕДИН МУСТАФОВ

четвъртък, 23 февруари 2023 58

Уведомявам Ви, че съгласно Заповед № 81/21.02.2023 г.  на кмета на Община Луковит ще бъде извършено автоматизирано заличаване на адресната Ви регистрация по настоящ адрес в гр. Луковит, ул. “Възраждане“ № 89, вх. А, ет. 2,…

ЗАПОВЕД №81/21.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

вторник, 21 февруари 2023 68

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ИРЕНА АТАНАСОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №68/14.02.2023 Г.

вторник, 14 февруари 2023 54

Във връзка с писмо на началник на отдел РУТОС при Община Луковит, с което ни сезира, че договорът за наем на общинско жилище с баща Ви Огнян ******* Николов е прекратен, считано от 01.10.2011 г. и ни моли да бъде заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-Н МЮСАМЕДИН МУСТАФОВ И Г-ЖА ПАВЛИНА АСПАРУХОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №68/14.02.2023 Г.

вторник, 14 февруари 2023 33

В Община Луковит е постъпила молба с Вх.№02-637/13.02.2023 г. с искане за заличаване на адресните Ви регистрации, както следва:

ЗАПОВЕД №68/14.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 14 февруари 2023 41

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с писмо с Вх. №02-284/20.01.2023 г. на началник на отдел РУТОС при Община Луковит и подадена молба с Вх. №02-637/13.02.2023 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №13/05.01.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО АВТОМАТИЗИРАНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА ЛИДИЯ СИМОВА

сряда, 11 януари 2023 60

Уважаема  г-жо Симова,   Уведомявам Ви, че съгласно Заповед № 13/05.01.2023 г.  на кмета на Община Луковит ще бъде извършено автоматизирано заличаване на адресните Ви регистрации по постоянен и настоящ адрес в гр. Луковит,…