Заповеди


ЗАПОВЕД №573/22.11.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

сряда, 22 ноември 2023 13

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-Н МАРИЯН ИВАНОВ, Г-ЖА ГАЛИНА РАДОЕВА, ЛИЧНО И КАТО ЗАКОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА САМИР ИВАНОВ, ТОНИ ИВАНОВ, ТАНЯ ИВАНОВА, АНЕЛИЯ ИВАНОВА, ГАЛИН ИВАНОВ И МАТЕЙ ИВАНОВ, ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ

сряда, 15 ноември 2023 10

Във връзка със заявление Вх. №02-4628/13.11.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Лозарска“ №31, Ви уведомявам, че с моя Заповед №563/15.11.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация…

ЗАПОВЕД №563/15.11.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

сряда, 15 ноември 2023 13

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление Вх. №02-4628/13.11.2023 г.

ЗАПОВЕД №513/24.10.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

вторник, 24 октомври 2023 36

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 – 3 и чл. 92, ал. 10 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с писмо с наш Вх. №ЕО-Д02-806/23.10.2023 г. от Областен управител Ловеч

ЗАПОВЕД №507/19.10.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 19 октомври 2023 40

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1-3 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация и във връзка с писмо ИР-17-125/2/19.10.2023 г. на Областен Управител Ловеч

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ДЕСИСЛАВ ДАНОВ КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА, ДАКО ВАЛЕНТИНОВ И ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 07 септември 2023 67

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №426/30.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресна…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ВИОЛИНА ИВАНОВА ЛИЧНО КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА, ДАКО ВАЛЕНТИНОВ И ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 07 септември 2023 59

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №426/30.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е заличена Вашата…

ЗАПОВЕД №426/30.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

сряда, 30 август 2023 83

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ДЕСИСЛАВ ДАНОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г.

сряда, 23 август 2023 84

Уважаеми  г-н Данов,   Във връзка със заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Ви уведомявам, че с моя Заповед №402/23.08.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ВИОЛИНА ИВАНОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г.

сряда, 23 август 2023 68

Във връзка със заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Ви уведомявам, че с моя Заповед №402/23.08.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация…

ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

сряда, 23 август 2023 67

На  основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-3340/21.08.2023 г.

ЗАПОВЕД №394/14.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

сряда, 16 август 2023 115

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти,…

https://www.livechatalternative.com/