Заповеди


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н МИДИЯН МАРТИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 19

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1166/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. “**********“ № 35, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н РОСЕН ИЛИЕВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 22

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ИВЕЛИН ИЛИЕВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 24

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ОКТАЙ ИЛИЕВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 15

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА НАДЯ ДИМИТРОВА ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 17

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА МИХАЕЛА ИЛИЕВА ЛИЧНО И КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АЛБЕРТО ГЕОРГИЕВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 15

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 9, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресна…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 08 април 2024 23

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-1168/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. “**********“ № 16, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №198/03.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната…

ЗАПОВЕД №198/03.04.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

четвъртък, 04 април 2024 30

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 29

Във връзка със заявление Вх. №02-1168/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. „Христо Чернопеев“ №16, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н МИДИЯН МАРТИНОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 27

Във връзка със заявление Вх. №02-1166/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Георги Сава Раковски“ №35, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ОКТАЙ ИЛИЕВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 30

Във връзка със заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. „Хаджи Димитър“ №9, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА МИХАЕЛА ИЛИЕВА ЛИЧНО И КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АЛБЕРТО ГЕОРГИЕВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЪС ЗАПОВЕД №158/27.03.2024 Г.

сряда, 27 март 2024 20

Във връзка със заявление Вх. №02-1167/25.03.2024 г. от собственик на имот с адрес с. Дерманци, ул. „Хаджи Димитър“ №9, Ви уведомявам, че с моя Заповед №158/27.03.2024 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската…

https://www.livechatalternative.com/