Заповеди


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ДЕСИСЛАВ ДАНОВ КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА, ДАКО ВАЛЕНТИНОВ И ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 07 септември 2023 20

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №426/30.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресна…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ВИОЛИНА ИВАНОВА ЛИЧНО КАТО ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА, ДАКО ВАЛЕНТИНОВ И ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

четвъртък, 07 септември 2023 21

Във връзка с постъпило заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №426/30.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е заличена Вашата…

ЗАПОВЕД №426/30.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

сряда, 30 август 2023 41

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ДЕСИСЛАВ ДАНОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г.

сряда, 23 август 2023 36

Уважаеми  г-н Данов,   Във връзка със заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Ви уведомявам, че с моя Заповед №402/23.08.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ВИОЛИНА ИВАНОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г.

сряда, 23 август 2023 29

Във връзка със заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Ви уведомявам, че с моя Заповед №402/23.08.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация…

ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

сряда, 23 август 2023 29

На  основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-3340/21.08.2023 г.

ЗАПОВЕД №394/14.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ

сряда, 16 август 2023 63

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти,…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-ЖА МАРИЯНА МАРИНОВА И Г-Н СТЕФАН МАРИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 03 юли 2023 54

Уважаема г-жо Павлова, Уважаеми  г-н Маринов, Във връзка с постъпила молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2А, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №320/23.06.2023…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ПАНКО ПАВЛОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

понеделник, 03 юли 2023 53

Уважаеми  г-н Панов, Във връзка с постъпила молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2А, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №320/23.06.2023 г. на кмета на Община…

ЗАПОВЕД №320/23.06.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА

петък, 23 юни 2023 85

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-Н ПАНКО ПАВЛОВ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №308/16.06.2023 Г.

петък, 16 юни 2023 71

Уважаеми г-н Павлов,   Във връзка с молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2а, Ви уведомявам, че с моя Заповед №308/16.05.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона…

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ТОДОРА ПАВЛОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №308/16.06.2023 Г.

петък, 16 юни 2023 60

Уважаема г-жо Павлова,   Във връзка с молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2а, Ви уведомявам, че с моя Заповед №308/16.05.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона…

https://www.livechatalternative.com/