Заместник-кметове


Заместник-кмет на Община Луковит Цветенка Хаджиева

Цветенка Василева Хаджиева е родена на 27 юни 1967 г. в гр. София. През 1985 г. завършва средно образование в ЕСПУ „Веска Михайлова” гр. Луковит. Висше образование завършва в Софийски университет „Св. Климент Охридски”: през 1991 г. получава магистърска степен по специалност „Журналистика”, а през 1997 г. – магистърска степен по специалност „Психология”. През 2007 г. специализира „Структурни фондове и оперативни програми 2007-2013 г.” в СУ „Св. Климент Охридски”. През 2009 г. получава специализация по „Разработване и управление на проекти” в Нов български университет гр. София.

От 1991 г. до 1993 г. е Началник отдел „Образование, култура, здравеопазване и спорт” в Общинска администрация Луковит. От 1995 г. до 1998 г. е педагогически съветник в училищата на територията на Община Луковит. От 1999 г. до 2006 г. е Главен експерт в Дирекция „Бюро по труда” гр. Луковит. От 2007 г. до 2011 г. е собственик и управител на „Си Би Ес Консултинг” ЕООД. Дружеството е с предмет на дейност консултиране, разработване и управление на проекти по Европейските програми и други източници на финансиране, като до края на 2011 г. реализира над 30 проекта за държавна администрация, общински администрации, неправителствени организации и частен бизнес. От месец януари 2012 г. е Заместник-кмет на Община Луковит.

Семейна е, с две деца – момче и момиче.

Приемно време:

08:00 – 12:00 часа
13:00 – 17:00 часа

 

Заместник-кмет на Община Луковит Георги Георгиев

Георги Йорданов Георгиев е роден на 21 август 1973 г. в гр. Луковит. Основно образование получава в ЕСПУ „Веска Михайлова” гр. Луковит. През 1992 г. завършва средно-специално образование в ТС „Никола Фичев” гр. Плевен, с квалификация „Водно строителство“ - строителен техник ВиК.  През 1993-1994 г. отбива военната си служба в ШЗО „Христо Ботев“ гр. Плевен, със завършен пълен курс по специалност „инж. сапьори“ (мл. лейтенант - 1994 г., лейтенант - преквалификация 1998 г.).  Висше образование завършва през 2000 г. в СА „Д. А Ценов” гр. Свищов – магистърска степен по специалност „Статистика и иконометрия“, с професионална квалификация „Икономист – статистик и иконометрик“. 

От 1995 до 1996 г. е търговски работник в СД „Марто-Шорто-Станеви и сие“ гр. Луковит. От 1996 до 1997 г. работи като специалист в Общинска поземлена комисия-Луковит. От 1998 до 2001 г. е търговски работник в ЕТ „Любен Станев - Рикошет“ гр. Луковит. От 2001 до 2004 г. последователно заема три длъжности в „Марто Шорто“ ООД – търговски работник, продавач-консултант и счетоводител. От 2004 до 2020 г. работи като Специалист търговия и Мениджър продажби в „Дипломат Корпорейшън“ ЕООД гр. Луковит.

От месец януари 2020 г. е Заместник-кмет на Община Луковит.

Семеен е, с две деца – момиче и момче.

Приемно време:

08:00 – 12:00 часа
13:00 – 17:00 часа

 

https://www.livechatalternative.com/