За община Луковит


Община Луковит се намира в Ловешка област. Съседни общини са: на изток - Община Угърчин; на запад – Червенобрежката и Романската общини; на юг - Община Ябланица и Тетевен, а на север граничи с Червенобрежката и Долнодъбнишката общини. Районът се намира в Средния Подбалкан. Релефът е хълмисторавнинен, характерен за Дунавската хълмиста равнина.

В климатично отношение Луковитската община се намира в умерено-континенталната климатична област. Климатичните фактори се характеризират със стойностни характеристики на Средния климатичен район на Дунавската равнина. Характеризира се със студена зима и горещо лято.

Територията попада в Мизийската растителна област. Горскодървесната растителност е съставена предимно от листопадни широколистни гори - чисти и смесени насаждения от блатун, цер, листа, бук и др.
Административен център на Общината е гр. Луковит. През града преминава главен шосеен път София - Русе и София - Плевен. През територията на града преминава р. Златна Панега. Тя води началото си от едноименния карстов извор.

Община - Луковит се сътои от 12 населени места с територия 454,225 декари, която представлява 11,003 % от територията на Ловешка област
Луковит се намира на 171 м надморска височина.
Общата територия на общината възлиза на 454 225 дка, от които 221 798 дка е обработваема земя. Земите са разпределени в следния вид:

Основните селскостопански култури отглеждани в Общината са царевица, пшеница, ечемик, овес и др. Овощни насаждения от череши и сини сливи също са част от земеделието в Общината.

Земеделска 291 873 дка
Горска 111 763
Населени места 18 063
Добив и полезни изкопаеми 468
Водни течения 7 073
Транспорт и инфраструктура 2 854

 

Отдалечеността на град Луковит до останалите населени места в Общината е показана в следната таблица:

Разстояние в километри:

Населено място КМ
с. Бежаново 35
с. Беленци 17
с. Дерманци 15
с. Карлуково 11
с. Петревене 7
с. Торос 21
с. Пещерна 28
с. Румянцево 15
с. Тодоричене 4
с. Ъглен 25

Междуселищна мрежа

Населено място КМ
Луковит – Петревене 6
Луковит – Петревене – Руманцево 9
Луковит –Карлуково 10
Луковит –Карлуково –Беленци 18
Луковит – Тодоричене 5
Луковит –Тодоричене –Дъбен 10
Луковит – Тодоричене – Дерманци 14
Луковит – Румянцево 15
Луковит – Тодоричене 4
Луковит – Ъглен 25
Луковит – Тодоричене – Дъбен - Торос - Пещерна 21
Луковит – Тодоричине-Дъбен - Торос 17
Луковит – Тодоричене –Дерманци - Ъглен 21
Луковит – Тодоричене – Дерманци – Ъглен – Бежаново 29

 

През града преминава главен шосеен път София – Русе І-3 и София –Плевен. Разстояния до някои по важни градове в страната и района:

Луковит – София – 110 км – време за пътуване 90 мин., автобусни връзки – преминаващи по маршрут София – Русе- средна честота - на час.

Луковит – Ловеч – 68 км. – време за пътуване – 90 мин. автобусни връзки – от Луковит: 7,00ч.,8,30 ч.,15,00 ч., от Ловеч – 16,30ч./пътува само в петък и неделя/

Луковит – Плевен – 50 км. – време за пътуване – 40 мин., автобусни връзки – преминаващи по маршрут София – Русе и София – Плевен.

Луковит – Червен бряг – 15 км. – време за пътуване – 30 мин. с автобус

 

Комуникации:

  • Транспортни връзки – асфалтов път : да
  • ЖП линия: да
https://www.livechatalternative.com/