Вътрешно подаване на сигнали за нарушения


ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ, съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г.

 

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Луковит

Заповед № 275 от 30.05.2023 г.

Заповед № 276 от 30.05.2023 г.

Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

https://www.livechatalternative.com/