Учебни заведения


Училища на територията на общината

 

учебно заведение

населено място

контакти

СУ “Алеко Константинов”

Луковит

тел. 0697/ 52174, 52173

НУ “инж. Георги И. Вълков”

Луковит

тел. 0697/ 52332

ПГСС “Сергей Румянцев”

Луковит

тел. 0697/ 52577, 54028

ОУ “Христо Ботев”

Румянцево

тел. 06985/ 2216

ОУ “Васил Левски”

Торос

тел. 06989/ 2271, 0893328108

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”

Бежаново

тел. 0893328100

ОбУ “Неофит Рилски”

Дерманци

тел. 0893328102

 

Детски градини

 

ДГ “Слънце” гр. Луковит с изнесена група в с. Тодоричене – тел.: 0697 52449
ДГ “Звънче” гр. Луковит – тел.: 0697 54991
ДГ “Червената шапчица” гр. Луковит с изнесена група в с. Румянцево – тел.: 0697 52400
ДГ “Славейче” с. Дерманци с изнесени групи в с. Бежаново и с. Ъглен – тел.: 06983 2295 
ДГ “Зорница” с. Торос – тел.: 06989 2263

 

ДЕТСКА ЯСЛА

Детска ясла „Щастливо детство“ гр. Луковит – тел.: 0697 52051

 

НПО

Сдружение "Знание" - гр. Ловеч - тел.: 068 627 952

 

Страници на университети в България

 

СА "Д.Ценов" - Свищов

www.uni-svishtov.bg

УНСС

www.unwe.acad.bg

Нов български университет

www.nbu.bg

Национална спортна академия

www.nsa.bg

Бургарски свободен университет

www.bfu.bg

РУ "Ангел Кънчев"

www.ru.acad.bg

ТУ - Варна

www.tu-varna.acad.bg

Икономически университет - Варна

www.ue-varna.bg

Варненски свободен университет

www.vfu.bg

ХТМУ - София

www.uctm.edu

УАСГ

www.uacg.bg

СУ "Св. Кл. Охридски"

www.uni-sofia.bg

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

www.vtu.bg

ТУ - София

www.tu-sofia.bg

ШУ "Константин Преслевски"

www.shu-bg.net

Национална художествена академия

www.nha-bg.org

ТУ - Габрово

www.tugab.bg

МГУ "Св. Иван Рилски"

www.mgu.bg

БУ "Асен Златаров"

www.btu.bg

Аграрен университет - Пловдив

www.au-plovdiv.bg/bg

ВСУ "Любен Каравелов" - София

www.vsu.bg

НАТФИЗ

www.natfiz.bitex.com

Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив

www.artacademyplovdiv.com

Медицински университет - София

www.mu-sofia.bg

ПУ "П.Хилендарски"

www.www.fmi-plovdiv.org

ЮЗУ Благоевград

www.swu.bg

Лесотехнически университет

www.ltu.bg

Американски университет - Благоевград

www.aubg.bg

Специализирано висше училище по библиотекознание
и инфорамционни технологии

www.svubit.org

Медицински университет - Пловдив

www.meduniversity-plovdiv.bg

Медицински университет - Варна

www.mu-varna.bg

ВА - "Г.С.Раковски"

www.rakovski-defcol.mod.bg

ВТУ "Кирил и Методий"

www.uni-vt.bg

ВВМУ "Никола Вапцаров" - Варна

www.naval-acad.bg

ВМИ - Плевен

www.vmi-pl.bg

НВУ "Васил Левски" - Велико Търново

www.nvu.bg

Тракийски университет

www.uni-sz.bg

ВИПОНД

www.academy.mvr.bg

ДМА - "Панчо Владигеров"

www.dma.data.bg

Български виртуален университет

www.ecet.ecs.ru.acad.bg/bvu

https://www.livechatalternative.com/