Туристически маршрути


ПАРК – КАНЬОН “КОТЛЕН” – ГР. ЛУКОВИТ

Природните дадености в каньона Котлен и в едноименния прилежащ циркус са красиво разточителство, воден блясък, сочна зеленина, природни енергии и жизнен биотоп. Поверието е, че природните енергии, бликащи в каньона, са най-обилни и целебни в скат-пазвата при езерцето “Безброд”. Твърди се, че общуването с природата в каньона облекчава мигрена, язва и други нервни оплаквания.През 1993/1995 год. за проходимост в каньона са очертани две пътеки:
•  Планинарска пътека “Кончето”
•  Пътека за разходка “Погледец”Трасирани от планинарска група “Ком – Емине” 1988 – гр. София във връзка със стогодишнината на Луковит град 1898/1998 г. под шеството на местното гражданско сдружение “Роден край”.Карстовото поречие е най-достъпно и колоритно за снимки и прородоописания през периода на късната пролет. Възможности /ресурси/ за предлагане на алпииски турова, скално катерене, спелео - маршрути / проникване в неосветени пещери и пропасти/.
 

Района на с. КАРЛУКОВО

• Гарата – пътеката за помпената станция – над входа на пещерата “Проходна” /с национално значение/ – слизане и минаване през пещерата, оглеждане на пещерата “Темна дупка” – пещерата “Свирчовица” – влизане в долния етаж – покрай пещерата “Банковица” – Павловското шосе – влизане в пещерата “Хубавица” – маршрута трае 6 часа
 
• Гарата – пещерата “Проходна” – пещерата “Темната дупка” – с. Карлуково – Задънен дол – разглеждане на пещерата “Безименна” и “Овчарника” без “Бисерната” зала – Водопада – излизане пред входа на “Задъненка” – траверсиране през “Зиданка” и се излиза на река Искър – висящото мостче – гарата – маршрута трае 6 часа .
 
• Гарата – пещерата “Проходна” – Водопада откъм запад – пещерата “Аверковица” – река Искър – висящото мостче – църквата в болницата – пещерата “Хайдушката дупка” – пещерата “Имането” – маршрута трае 7 часа•  Гарата – пещерата “Хайдушката дупка” – пещерата “Мандрата” – църквата “Св.Глигор”- пещерата “Провъртеника” – маршрута трае 6 часа
 
• Гарата - “Струпанец” – туристическата хижа – нощуване – пещерата “Провъртеника” – църквата “Св.Глигор”- пещерата “Мандрата” – църквицата “Св.Марина”- маршрута е ден и половина. Възможно е връщане покрай пещерата “Проходна”
 
• Гарата – с.Карлуково – пещерата “Проходна” – пещерата “Задънен дол”- връщане. На другия ден посещение на каньона и пещерата “Темната дупка” – пропаст в диаклаза – Калето – къпане в прекрасния водопад на реката.

Района на с. БЕЖАНОВО

Пещерата “Парниците” в с. Бежаново – определена като природна забележителност в раздел ІІ “Защитени природни обекти с национално значение”
https://www.livechatalternative.com/