ЦНСТДМ


Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи гр. Луковит

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда близка до семейната и индивидуални грижи за пълноценно личностно развитие и самостоятелен начин на живот. Ползватели на услугата са деца от 3 до 18 годишна възраст и лица от 18 до 29 години.

През 2013 г. Община Луковит изгради в град Луковит два нови Центъра по свой проект "Дом и подкрепа за всяко дете", финансиран от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони", в изпълнение на  Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България".

През 2014 г. Община Луковит разкри Центровете чрез реализацията на друг свой проект с наименование „У дома – най-доброто за децата”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Всяка сграда разполага с помещения за настаняване, дневни, кът за хранене, игри на закрито, както и необходимите санитарни възли. В дворовете са организирани различни зони, включващи детски кът за игра, кътове за отдих и градина. Сградите са просторни и удобни, помещенията са обзаведени с всичко необходимо - мебели и техника, кухненско оборудване, пригодени за деца и младежи с увреждания. С голямо внимание е подходено към енергийната ефективност. За отопление се използва природен газ и "чиста енергия" от слънцето чрез монтираните на покривите соларни панели.

Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи в град Луковит носят звучните имена „Здравец” и „Зорница”. Всеки един от тях е с капацитет 12 места плюс 2 места за кризисно настаняване и с персонал, състоящ се от 1 социален работник, 1 медицинска сестра, 7 детегледачи и 1 хигиенист. Грижите за децата и младежите се осъществяват на 24-часов непрекъснат график.

Управител – Величка Цекова

тел.: 0877 520066

ЦНСТДМ „Здравец”

Луковит 5770

ул.”Неофит Рилски” 4

тел.: 0697 50013

e-mail: [email protected]

ЦНСТДМ „Зорница”

Луковит 5770

ул.”Гето Йошев” 20

тел.: 0697 50508

e-mail: [email protected]


https://www.livechatalternative.com/