Указател

сряда, 16 август 2017 9123

Телефонен код на Луковит  - 0697 
Пощенски код на Луковит  - 5770
МПС код: ОВ

Спешен телефон - 112

  Учреждения:

- Община Луковит – ул. „Възраждане" №73, тел.: 0697 52464
- Районно полицейско управление – ул. „Момчилец" 8, тел.: 0697 5 2226; 0697 52326
- Районна прокуратура – ул. „Милин камък" 2, тел.: 0697 52025
- ТО към Окръжен следствен отдел – ул. „Милин камък" 2, тел.: 0697 53787
- Районен съд – ул. „Г. Раковски" 6, тел.: 0697 52404
- Нотариус Бойка Маринова, Рег.№ 591, с район на действие РС Луковит – ул. „Г. Раковски“ 1, тел.: 0697 50000
- Нотариус Вяра Иванова, Рег. №707, с район на действие РС Луковит – ул. „Златна Панега“ 20, вх. М, ет. 1,  тел.: 0888 771670
- Районна пътна служба – ул. „Възраждане" 2, тел.: 0697 52490
- РСПБЗН /Пожарна/ – ул. „Йордан Йовков" 11, тел.: 0697 52512
- Пощенска станция – ул. „Кирил и Методий" 1, тел: 0697 52160
- Дирекция "Бюро по труда" – ул. „Възраждане" 53-55, тел: 0697 52163; 0697 53530
- Дирекция "Социално подпомагане" – ул. „Възраждане" 53-55, тел: 0697 55057
- Автогара – ул. „Синдикатска" 1, тел.: 0879 355739
- Горско-стопански участък – ул. „Иван Вазов" 2, тел.: 0697 54136
- „ВиК" АД-Ловеч, район Луковит – ул. „Цар Симеон І" 2, тел.: 0697 54050; 0697 52510
- ВЕЦ-Луковит – ул. „Синдикатска" 13, тел.: 0697 52313
- „ЧЕЗ Разпределение" АД, Клиентски център – ул. „Възраждане"100, тел.: 068 651371; 068 651370
- Подстанция – местност „Бяло поле", тел.: 0697 59190
- МБАЛ Луковит – ул. „Княз Борис І" 52, тел.: 0697 52330, факс: 0697 54086
- Общинска ветеринарна служба – ул. „Христо Ботев" 25, тел.: 0697 52286; 0697 52519
- Център за социална рехабилитация и интеграция – ул. „Христо Ботев" 26, тел.: 0697 50779
- Център за настаняване от семеен тип „Зорница" – ул. „Гето Йошев" 20, тел.: 0697 50508
- Център за настаняване от семеен тип „Здравец" – ул. „Неофит Рилски" 4, тел.: 0697 50013
- Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания – ул. „Воденичарска" 2А, тел.: 0697 53492
- Домашен социален патронаж – "Княз Борис І" №54 , тел.: 0879 325901
- Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства – ул. "Възраждане" №53-55, ет. 4 / ул. "Момина сълза" №20, тел.: 0882 428111; 0882 437555

  
  Култура и спорт:

- Църковен храм "Св. вмч. Георги" – тел.: 0886 617180
- Народно читалище "Съзнание 1895" – ул. „Сан Стефано" 1, тел.: 0697 54912
- вестник "Луковитски новини" – тел.: 0897 898828
- Ловно-рибарско дружество – ул. „Възраждане" 82, тел.: 0697 52495
- Спортна зала „Христо Ботев" – ул. „Христо Ботев" 23, тел.: 0697 53729
- Стадион „Христо Ботев" – ул. „Възраждане" 141, тел.: 0886 527735
- Стрелбищен комплекс „Жимекс" – местност Бяло поле, тел.: 0885 588885

 

  Училища и детски градини:

- НУ "Инж. Г. Ив. Вълков" – ул. „Кирил и Методий" 15, тел.: 0697 52332
- СОУ "Алеко Константинов" – ул. „Възраждане" 104, тел.: 0697 52174
- ПГСС "Сергей Румянцев" – ул. „Васил Левски" 26, тел.: 0697 52577; 0697 54048
- Детска ясла "Щастливо детство" – ул. „Христо Ботев" 24, Директор тел.: 0697 52051
- Целодневна детска градина "Слънце" – ул. „Кирил и Методий" 43, тел.: 0697 52449
- Целодневна детска градина "Звънче" – ул. „Сан Стефано" 26, тел: 0697 54991
- Целодневна детска градина "Червената шапчица" – ул. „Никола Йорданов" 3, тел: 0697 52400
- Дневен център за деца с физически увреждания – ул. „Княз Борис І" 54, тел.: 0697 52492

  

  Банки и застраховане:

- „ОББ” АД, клон Луковит – ул. „Възраждане” 100, тел.: 0697 56111, 0697 56114
- „ДСК” ЕАД, клон Луковит – ул. „Милин камък” 1, тел.: 0697 54096
- „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, офис Луковит – ул. „Златна Панега” 20, тел.: 0697 56012; 0697 56013
- SG Експресбанк, офис Луковит – ул. „Възраждане” 83, тел: 0697 56210
- „Централна кооперативна банка” АД, офис Луковит – ул. „Възраждане” 100, тел: 0697 52339; 0697 58800
- „ДЗИ-ОЗ” ЕАД, офис Луковит – ул. „Момчилец” 3, тел.: 0697 52006
- ЗАД "Алианц България", офис Луковит – ул. „Златна Панега” 20, вх. А, ап. 5, тел.: 0697 53691
- ЗК „Лев Инс” АД, агенция Луковит – ул. „Възраждане” 80, тел.: 0899 986204
- „Дженерал Брокерс” АД, офис Луковит – ул. „Възраждане” 107, тел.: 0888 377876

 

  Хотели:

- DiplomatPlazaHotel&Resort– ул. „Димитър Талев" 2, тел.: 0697 55086; 0885 205252
- Хотел „Дипломат Парк" – ул. „Христо Ботев" 37, тел.: 0697 54090; 0889 133313
- Хотел „Амигос" – ул. „Козлодуй" 24, тел.: 0697 53657; 0879 022889
- Национален пещерен дом „Петър Трантеев" - тел.: 0878 253016

https://www.livechatalternative.com/