Отчети и справки съгласно Наредбата за компенсации

петък, 22 март 2019 1617

Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, Предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС №163 от 2015 г., изм. ДВ бр. 53 от 04.07.2017 г.

ОТЧЕТ И СПРАВКА – 2023 Г.

Отчет за 2023 г. съгласно чл. 71 от Наредбата /публикувано на 29.03.2024 г./

ОТЧЕТ И СПРАВКА – 2022 Г.

Отчет за 2022 г. съгласно чл. 71 от Наредбата /публикувано на 30.03.2023 г./

ОТЧЕТ И СПРАВКА – 2021 Г.

Отчет за 2021 г. съгласно чл. 71 от Наредбата /публикувано на 16.03.2022 г./

ОТЧЕТ И СПРАВКА – 2020 Г.

Отчет за 2020 г. съгласно чл. 71 от Наредбата /публикувано на 30.03.2021 г./

ОТЧЕТ И СПРАВКА – 2019 Г.

Отчет за 2019 г. съгласно чл. 71 от Наредбата /публикувано на 23.03.2020 г./
Справка за 2019 г. съгласно Приложение №9 към чл. 62 от Наредбата /публикувано на 23.03.2020 г./  

ОТЧЕТ И СПРАВКА – 2018 Г.

Отчет за 2018 г. съгласно чл. 71 от Наредбата /публикувано на 29.03.2019 г./
Справка за 2018 г. съгласно Приложение №9 към чл. 62 от Наредбата /публикувано на 29.03.2019 г./

https://www.livechatalternative.com/