Търгове


Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.241.4

петък, 05 юли 2013 746

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.241.4 с площ 1489 кв.м. местност”Бяло поле” по кадастралната…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот кад.номер 139003

петък, 05 юли 2013 757

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот кад.номер 139003 с площ 5,129 дка местност”Ниновски лъки” по плана за земеразделяне…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот кад.номер 031068

петък, 05 юли 2013 813

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот кад.номер  031068 с площ 8,100 дка местност”Чукара” по плана за земеразделяне…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот ²-566

петък, 05 юли 2013 789

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот ²-566 кв.92 с площ 530 кв.м. по кадастралната карта на с. Бежаново .Конкурсът ще…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот кадномер 388004 ...

петък, 05 юли 2013 795

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот кадномер  388004 с площ 1657 кв.м. местност”Горна елия” по плана за земеразделяне…

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за рибовъдство на следните обекти - общинска собственост

петък, 05 юли 2013 933

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:  Откривам процедура по провеждане публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за рибовъдство на следните обекти - общинска собственост: Обект            …

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост представляващ...

вторник, 25 юни 2013 816

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост представляващ1. Земеделска земя - нива с площ от 0.199 дка, кад.номер  157028 находяща се в местност "Долна…

Община Луковит обявява публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за рибовъдство на следните язовири - общинска собственост:

вторник, 25 юни 2013 858

Площ по скица (дка) Начална годишна тръжна цена (лв.) Депозит за участие 30% (лв.) Срок на договора (год.) 42,002 918,16 275,50 10 г. 30,743 672,04 201,50 10 г. УСЛОВИЯ НА ТЪРГА1. Дата, начален час и място на провеждане на търга – на 05.10.2012 г. от 14.00 часа…

Община Луковит, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на покрита тераса върху терен с площ от около 60 кв.м.

вторник, 25 юни 2013 788

Община Луковит, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на покрита тераса върху терен с площ от около 60 кв.м., заключен между УПИ V в кв.234 по РП на гр.Луковит и улици с о.к. 498,496 и…

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.331.155

понеделник, 24 юни 2013 823

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.197.53 с площ 381 кв.м. местност”Голия връх” по кадастралната…

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.197.53...

понеделник, 24 юни 2013 845

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.197.53 с площ 381 кв.м. местност”Голия връх” по кадастралната…

По инициатива на Регионална здравна инспекция-Ловеч и със съдействието на Община Луковит на 26 юли 2012 г. в гр. Луковит бе представен проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави”.

понеделник, 24 юни 2013 814

По инициатива на Регионална здравна инспекция-Ловеч и със съдействието на Община Луковит на 26 юли 2012 г. в гр. Луковит бе представен проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави”. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването…

https://www.livechatalternative.com/