Търгове


Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) на Община Луковит, част от имот номер 080015...

вторник, 09 юли 2013 242

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за  отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) на Община Луковит, част от имот номер 080015 с площ от 30,000 дка , V кат., местност ”Мерата” в с.Бежаново…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.241.4

петък, 05 юли 2013 271

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.241.4 с площ 1489 кв.м. местност”Бяло поле” по кадастралната…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот кад.номер 139003

петък, 05 юли 2013 259

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот кад.номер 139003 с площ 5,129 дка местност”Ниновски лъки” по плана за земеразделяне…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот кад.номер 031068

петък, 05 юли 2013 269

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот кад.номер  031068 с площ 8,100 дка местност”Чукара” по плана за земеразделяне…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот ²-566

петък, 05 юли 2013 269

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот ²-566 кв.92 с площ 530 кв.м. по кадастралната карта на с. Бежаново .Конкурсът ще…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот кадномер 388004 ...

петък, 05 юли 2013 281

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот кадномер  388004 с площ 1657 кв.м. местност”Горна елия” по плана за земеразделяне…

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за рибовъдство на следните обекти - общинска собственост

петък, 05 юли 2013 299

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:  Откривам процедура по провеждане публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за рибовъдство на следните обекти - общинска собственост: Обект            …

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост представляващ...

вторник, 25 юни 2013 288

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост представляващ1. Земеделска земя - нива с площ от 0.199 дка, кад.номер  157028 находяща се в местност "Долна…

Община Луковит обявява публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за рибовъдство на следните язовири - общинска собственост:

вторник, 25 юни 2013 287

Площ по скица (дка) Начална годишна тръжна цена (лв.) Депозит за участие 30% (лв.) Срок на договора (год.) 42,002 918,16 275,50 10 г. 30,743 672,04 201,50 10 г. УСЛОВИЯ НА ТЪРГА1. Дата, начален час и място на провеждане на търга – на 05.10.2012 г. от 14.00 часа…

Община Луковит, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на покрита тераса върху терен с площ от около 60 кв.м.

вторник, 25 юни 2013 272

Община Луковит, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на покрита тераса върху терен с площ от около 60 кв.м., заключен между УПИ V в кв.234 по РП на гр.Луковит и улици с о.к. 498,496 и…

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.331.155

понеделник, 24 юни 2013 299

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.197.53 с площ 381 кв.м. местност”Голия връх” по кадастралната…

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.197.53...

понеделник, 24 юни 2013 293

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.197.53 с площ 381 кв.м. местност”Голия връх” по кадастралната…