Търгове


Търг на 16.05.2023 г.

четвъртък, 20 април 2023 134

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 24236.700.785 с площ от 980 кв.м. съгласно АОС № 1743 от 05.09.2008 г. и Поземлен имот с идентификатор…

Търг на 16.05.2023 г.

четвъртък, 20 април 2023 148

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.2910 по КККР на гр.Луковит и площ от 359 кв.м. , съгласно АОС № 8753 от 25.10.2017 г.…

Търг на 16.05.2023 г.

четвъртък, 20 април 2023 112

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.629 по КККР на гр.Луковит и площ от 280 кв.м. , съгласно АОС № 1318 от 04.10.2006 г.…

Публично оповестен конкурс на 31.03.2023 г. - ПРОМЕНЕНИ УСЛОВИЯ И УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 24.04.2023 г.

вторник, 07 март 2023 513

Община Луковит изменение в условията на обявения публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и срочно право на строеж за срок до 35 години за изграждане на соларни инсталации върху поземлени имоти, находящи се…

Търг на 14.02.2023 г.

понеделник, 16 януари 2023 253

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 56099.700.7051 по КККР на с.Петревене, общ.Луковит и площ от 1520кв.м. , съгласно АОС № 8938…

Публично оповестен конкурс на 07.02.2023 г.

вторник, 10 януари 2023 254

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на промишлена сграда  с идентификатор 44327.257.22.1 и застроена площ от 81 кв.м., построена в Поземлен имот  с идентификатор 44327.257.22  по КККР на гр.Луковит и…

Търг на 31.01.2023 г.

петък, 06 януари 2023 207

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.197.83 по КККР на гр.Луковит и площ от 1299 кв.м.,  съгласно АОС № 1878 от 02.12.2008…

Търг на 31.01.2023 г. - ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

петък, 06 януари 2023 194

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 03143.700.566 по КККР на с.Бежаново и площ от  545 кв.м.,  съгласно АОС № 1833 от…

Публично оповестен конкурс на 31.01.2023 г.

петък, 06 януари 2023 213

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /десет/ години на помещение находящо се в административна сграда  с идентификатор 20688.500.2103.1 по КККР на с.Дерманци и площ от 46 кв.м. –…

Публично оповестен конкурс на 31.01.2023 г.

петък, 06 януари 2023 162

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот -  терен с площ от 20 кв.м., част от поземлен имот 36511.700.5150 по КККР на с.Карлуково, пред имоти с идентификатори…

Търг на 20.12.2022 г.

вторник, 29 ноември 2022 247

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 43058.700.1653 по КККР на с.Торос, общ.Луковит и площ от 1961 кв.м.,  съгласно АОС…

Търг на 20.12.2022 г.

вторник, 29 ноември 2022 179

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.502.844 по КККР на гр.Луковит и площ от  497 кв.м.,  съгласно АОС № 8845 от…

https://www.livechatalternative.com/