Търгове


Публично оповестен конкурс на 24.11.2023 г.

вторник, 07 ноември 2023 66

Волейболен клуб "Ботев", гр. Луковит обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имущество - общинска собственост, а именно...

Търг на 05.09.2023 г.

вторник, 08 август 2023 187

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 03143.700.566 по КККР на с.Бежановои площ от 511 кв.м., съгласно АОС № 1833 от 22.10.2008 г.

Търг на 05.09.2023 г.

вторник, 08 август 2023 153

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.502.2983 по КККР на гр.Луковит и площ от  483 кв.м.,  съгласно АОС № 8763 от…

Търг на 05.09.2023 г.

вторник, 08 август 2023 154

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 43058.174.29 по КККР на с.Торос и площ от  9566 кв.м.,  съгласно АОС № 8667 от 17.06.2015…

Публично оповестен конкурс на 29.08.2023 г.

четвъртък, 27 юли 2023 439

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение находящо се в административна сграда  с идентификатор 20688.500.2103.1 по КККР на с.Дерманци и площ от 46 кв.м. – публична…

Публично оповестен конкурс на 29.08.2023 г.

четвъртък, 27 юли 2023 136

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот -  терен с площ от 20 кв.м., част от поземлен имот 36511.700.5150 по КККР на с.Карлуково, пред имоти с идентификатори…

Търг на 29.08.2023 г.

вторник, 25 юли 2023 140

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 63327.245.12 по КККР на с.Румянцево,общ.Луковит и площ от 1141кв.м. , съгласно АОС № 8947…

Търг на 25.07.2023 г.

петък, 30 юни 2023 182

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 36511.700.872 по КККР на с.Карлуково и площ от 860 кв.м. , съгласно АОС № 1982 от 24.06.2009 г.…

Публично оповестен конкурс на 11.07.2023 г.

понеделник, 19 юни 2023 162

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд , съгласно опис по землища на земеделски производители/ Приложение 1/, които са регистрирани или …

Търг на 20.06.2023 г.

понеделник, 29 май 2023 125

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.2938 по КККР на гр.Луковит и площ от 405 кв.м. , съгласно АОС № 2185 от 13.06.2011 г.…

Търг на 20.06.2023 г.

понеделник, 29 май 2023 116

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.2936 по КККР на гр.Луковит и площ от 467 кв.м. , съгласно АОС № 1600 от 15.01.2008 г.…

Публично оповестен конкурс на 23.05.2023 г.

петък, 28 април 2023 206

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд , съгласно опис по землища на земеделски производители/ Приложение 1/, които са регистрирани или …

https://www.livechatalternative.com/