Търгове


Публично оповестен конкурс на 31.03.2023 г. - ПРОМЕНЕНИ УСЛОВИЯ И УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 24.04.2023 г.

вторник, 07 март 2023 201

Община Луковит изменение в условията на обявения публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и срочно право на строеж за срок до 35 години за изграждане на соларни инсталации върху поземлени имоти, находящи се…

Търг на 14.02.2023 г.

понеделник, 16 януари 2023 167

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 56099.700.7051 по КККР на с.Петревене, общ.Луковит и площ от 1520кв.м. , съгласно АОС № 8938…

Публично оповестен конкурс на 07.02.2023 г.

вторник, 10 януари 2023 182

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на промишлена сграда  с идентификатор 44327.257.22.1 и застроена площ от 81 кв.м., построена в Поземлен имот  с идентификатор 44327.257.22  по КККР на гр.Луковит и…

Търг на 31.01.2023 г.

петък, 06 януари 2023 141

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.197.83 по КККР на гр.Луковит и площ от 1299 кв.м.,  съгласно АОС № 1878 от 02.12.2008…

Търг на 31.01.2023 г. - ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

петък, 06 януари 2023 129

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 03143.700.566 по КККР на с.Бежаново и площ от  545 кв.м.,  съгласно АОС № 1833 от…

Публично оповестен конкурс на 31.01.2023 г.

петък, 06 януари 2023 138

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /десет/ години на помещение находящо се в административна сграда  с идентификатор 20688.500.2103.1 по КККР на с.Дерманци и площ от 46 кв.м. –…

Публично оповестен конкурс на 31.01.2023 г.

петък, 06 януари 2023 98

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот -  терен с площ от 20 кв.м., част от поземлен имот 36511.700.5150 по КККР на с.Карлуково, пред имоти с идентификатори…

Търг на 20.12.2022 г.

вторник, 29 ноември 2022 178

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 43058.700.1653 по КККР на с.Торос, общ.Луковит и площ от 1961 кв.м.,  съгласно АОС…

Търг на 20.12.2022 г.

вторник, 29 ноември 2022 127

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.502.844 по КККР на гр.Луковит и площ от  497 кв.м.,  съгласно АОС № 8845 от…

Търг на 20.12.2022 г.

вторник, 29 ноември 2022 142

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.502.645 по КККР на гр.Луковит и площ от 350 кв.м.,  съгласно АОС № 1697от 23.07.2008…

Публично оповестен конкурс на 15.11.2022 г.

вторник, 18 октомври 2022 177

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на сграда  с идентификатор 63327.501.266.2 и застроена площ от 185 кв.м., построена в Поземлен имот  с идентификатор 63327.501.266 по КККР на с.Румянцево

Публично оповестен конкурс на 16.08.2022 г.

четвъртък, 28 юли 2022 327

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на Поземлен имот  с идентификатор 24236.700.177 по КККР на с.Дъбен и площ от 4297 кв.м. , ведно с построените  в него сграда идентификатор 24236.700.177.1 със ЗП-546 кв.м. и…