Търгове


Публично оповестен конкурс на 20.02.2024 г.

понеделник, 15 януари 2024 154

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен, отразен в схема, неразделна част от настоящото…

Търг на 13.02.2024 г.

понеделник, 15 януари 2024 100

Община Луковит обявява публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ  сграда с фунционално предназначение…

Публично оповестен конкурс на 13.02.2024 г.

понеделник, 15 януари 2024 83

Община Луковит публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение находящо се на сутеренен етаж в сградата на…

Търг на 13.02.2024 г.

понеделник, 15 януари 2024 120

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 85010.105.23 по КККР на с.Ъглен, общ.Луковит и площ от 4993 кв.м. , съгласно АОС № 2106 от…

Търг на 13.02.2024 г.

понеделник, 15 януари 2024 85

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.9910 по КККР на гр.Луковит и площ от 1022 кв.м. , съгласно АОС № 8954 от 07.11.2023 г.…

Публично оповестен конкурс на 24.11.2023 г.

вторник, 07 ноември 2023 132

Волейболен клуб "Ботев", гр. Луковит обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имущество - общинска собственост, а именно...

Търг на 05.09.2023 г.

вторник, 08 август 2023 253

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 03143.700.566 по КККР на с.Бежановои площ от 511 кв.м., съгласно АОС № 1833 от 22.10.2008 г.

Търг на 05.09.2023 г.

вторник, 08 август 2023 203

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.502.2983 по КККР на гр.Луковит и площ от  483 кв.м.,  съгласно АОС № 8763 от…

Търг на 05.09.2023 г.

вторник, 08 август 2023 212

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 43058.174.29 по КККР на с.Торос и площ от  9566 кв.м.,  съгласно АОС № 8667 от 17.06.2015…

Публично оповестен конкурс на 29.08.2023 г.

четвъртък, 27 юли 2023 490

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение находящо се в административна сграда  с идентификатор 20688.500.2103.1 по КККР на с.Дерманци и площ от 46 кв.м. – публична…

Публично оповестен конкурс на 29.08.2023 г.

четвъртък, 27 юли 2023 175

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот -  терен с площ от 20 кв.м., част от поземлен имот 36511.700.5150 по КККР на с.Карлуково, пред имоти с идентификатори…

Търг на 29.08.2023 г.

вторник, 25 юли 2023 179

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 63327.245.12 по КККР на с.Румянцево,общ.Луковит и площ от 1141кв.м. , съгласно АОС № 8947…

https://www.livechatalternative.com/