Списък на общинските съветници, мандат 2015-2019 г.

сряда, 26 юли 2017 2764

партия, коалиция, инициативен комитет име, презиме и фамилия на общински съветник

ПП „ГЕРБ”

1. инж. Владимир Веселинов  Даскалов
2. д-р Данаил Иванов Динков
3. Божидарка Илиева Василева
4. Димитър Маринов Монев
5. Нина Георгиева Вацова
6. Мирослава Венциславова Георгиева
7. Йото Христов Пацов
8. Димитър Цолов Димитров

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

9. Севдалин Аладинов Асенов
10. Стефчо Джингов Алипиев
11. Георги Митков Миленков
12. Алберт Андрианов Методиев

ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”

13. д-р Росица Валентинова Георгиева
14. Георги Антонов Антонов
15. д-р Цветелина Иванова Дакова-Христова

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

16. Атанас Георгиев Граждански
17. Гаврил Николов Трифонов

 

Председател на Общински Съвет Луковит – д-р Данаил Иванов Динков,

гр. Луковит, ул. „Възраждане” № 73, телефон - 0697 53825  

https://www.livechatalternative.com/