Списък на общинските съветници, мандат 2007-2011г.

вторник, 04 юли 2017 1581

партия, коалиция, инициативен комитет
име, презиме и фамилия на общински съветник

БСП

1. Цецка Нейкова Георгиева

2. инж. Иван Василев Иванов

3. Весела Чорбанова

4. Гаврил Николов Трифонов

5. Цонка Георгиева Иванова

6. д-р Диана Димитрова Дончева

СДС

7. д-р Галина Любенова Стоянова

8. д-р Светла Петрова Василева

9. инж. Иван Петков Димитров

Инициативен комитет

10. д-р Данаил Иванов Динков

ДПС

11. Георги Митков Миленков

12. Стефчо Джингов Алипиев

13. Красимир Ангелов Атанасов

14. Веско Асенов Асенов

15. Севдалин Аладинов Асенов

БСД

16. д-р Васил Кирилов Дилов

17. Иван Димитров Грънчаров

18. Ангел Станев Лалев

19. д-р Валери Марков Върбанов

20. Георги Йорданов Петров

21. Райко Колев Райков

 

Председател на Общински Съвет - д-р Галина Стоянова,

ул. Възраждане номер 73, телефон - 0697 /5-38-25

I. ПК ПО “БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” 
1. ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. ГЕОРГИ  МИТКОВ МИЛЕНКОВ – СЕКРЕТАР
3. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
4. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
5. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЧОРБАНОВА
6. АНГЕЛ СТАНЕЛ ЛАЛЕВ 
7. ИВАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ 

II . ПК ПО “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ” 
1. АНГЕЛ СТАНЕВ ЛАЛЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ – СЕКРЕТАР 
3. РАЙКО КОЛЕВ РАЙКОВ 
4. СЕВДАЛИН АЛАДИНОВ АСЕНОВ
5. ВЕСКО АСЕНОВ АСЕНОВ  
6. ИВАН  ПЕТКОВ  ДИМИТРОВ  
7. ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ

III . ПК ПО “КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ”
1. ВЕСЕЛА  НИКОЛАЕВА ЧОРБАНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - СЕКРЕТАР  
3. ЦЕЦКА НЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА
4. Д-Р ВАЛЕРИ МАРКОВ ВЪРБАНОВ  
5. СЕВДАЛИН АЛАДИНОВ АСЕНОВ
6. ВЕСКО АСЕНОВ АСЕНОВ
7. ГАВРИЛ НИКОЛОВ ТРИФОНОВ  

IV . ПК ПО "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. Д-Р ВАСИЛ КИРИЛОВ ДИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. Д-Р СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА - СЕКРЕТАР 
3. Д-Р ДАНАИЛ ИВАНОВ ДИНКОВ
4. Д-Р ВАЛЕРИ МАРКОВ ВЪРБАНОВ 
5. Д-Р ДИАНА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА    
6. ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА  
7. СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ 

V . ПК ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАКОННОСТ И КОРУПЦИЯ”
1. Д-Р ДИАНА  ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
2. КРАСИМИР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ- СЕКРЕТАР 
3. Д-Р ВАСИЛ КИРИЛОВ ДИЛОВ  
4. ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
5. ИВАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ 

VI . ПК ПО “ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ”
1. СТЕФЧО ДЖИНГОВ АЛИПИЕВ– ПРЕДСЕДАТЕЛ  
2. ЦЕЦКА НЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА – СЕКРЕТАР 
3. РАЙКО КОЛЕВ РАЙКОВ 
4. ГЕОРГИ МИТКОВ МИЛЕНКОВ 
5. ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

https://www.livechatalternative.com/