Списък на общинските съветници, мандат 2003-2007г.

неделя, 02 юли 2017 1582

партия, коалиция, инициативен комитет
име, презиме и фамилия на общински съветник

БСП

1.д-р Иван Генов Иванов

2.Весела Чорбанова

3.Иван Василен Иванов

4.Цонка Георгиева Иванова

5.Цветелина Петрова Делийска

6.Монка Вътова Берова

7.Александър Сидеров Александров

СДС

8. д-р Галина Любенова Стоянова

9. Иван Петков Димитров

Инициативен комитет

10. д-р Николай Иванов Нинов

Инициативен комитет

11. Николай Николов Николов

ДПС

12. Рахаела Бариева Пацева

13. Георги Митков Миленков

НДСВ

14. Геновева Христова Стоянова

БСД

15. Енчо Въчев Енчев

16. Ангел Станев Лалев

17. д-р Валери Марков Върбанов

18. Иван Димитров Грънчаров

19. Михаил Вътов Йотов

ПД "Социалдемократи"/

20. Веселин Нинов Данов

21. д-р Даниел Владимиров Димитров

 

Постоянни комисии към общинския съвет

численост, поименен състав и ръководство

 

I . ПК по “Бюджет, икономика и селско Стопанство”

1. Иван Димитров Грънчаров – председател

2. Иван Петков Димитров – секретар

членове:

3. д-р Иван Генов Иванов

4. Георги Митков Миленков

5. Ангел Станел Лалев

6. Иван Василен Иванов

7. Веселин Нинов Данов

II . ПК по “Териториално и селищно устройство и екология

1. Ангел Станев Лалев - председател

2. Иван Василев Иванов - секретар

членов:

3. Михаил Вътов Йотов

4. Цветелина Петрова Делийска

5. Рахаела Бариева Пацева

6. д-р Даниел Владимиров Димитров

7. Нуколай Николов Николов

III . ПК по “Култура, образование и спорт”

1. Весела Чорбанова - председател

2. Монка Вътова Берова - секретар

членове:

3. Цветелина Петрова Делийска

4. Иван Димитров Грънчаров

5. Рахаела Бариева Пацева

6. Иван Василев Иванов

7. д-р Даниел Владимиров Димитров

IV . ПК по "Здравеопазване, ветеринарен контрол и социални дейности

1. д-р Иван Генов Иванов - председател

2. д-р Валери Марков Върбанов - секретар

членове:

3. д-р Николай Иванов Нинов

4. д-р Даниел Владимиров Димитров

5. Геновева Христова Стоянова

6. Цонка Георгиева Иванова

7. Рахаела Бариева Пацева

V . ПК по “Обществен ред, законност и корупция”

1. д-р Николай Иванов - председател

2. Веселин Нинов Данов - секретар

членове:

3. Енчо Въчев Енчев

4. Александър Сидеров Александров

5. Иван Петков Димитров

VI . ПК по “Етнически и демографски проблеми”

1. Георги Митков Миленков - председател

2. Александър Сидеров Александров – секретар

членове:

3. Николай Николо Николов

4. Михаил Вътов Йотов

5. д-р Валери Марков Върбанов

https://www.livechatalternative.com/